Druk op inhuur

De uitgaven aan externe inhuur stijgen al jaren in Rotterdam. Bovendien geeft Rotterdam veel meer uit aan externe inhuur dan is begroot. De rekenkamer onderzocht op welke wijze de gemeente externen inhuurt en hoe de overschrijdingen zijn te verklaren.

De gemeente Rotterdam huurt ongeveer 1.600 mensen in ter aanvulling van de vaste formatie (van ruim 11.000 fte). Externe inhuur vindt voor zeer uiteenlopende werkzaamheden plaats. Relatief vaak gaat het om uitvoerende functies. Het grootste deel van de externen (56%) kost minder dan € 50 per uur. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van uitzend- en detacheringsbureaus.

In 2018 was er een totaalbedrag van € 123 mln. gemoeid met inhuur (nog exclusief ± € 10 mln. inhuur die is geboekt als projectenkosten). De rekenkamer beveelt onder meer aan een beleidskader voor inhuur op te stellen dat duidelijk is over de gewenste mate van flexibiliteit van de organisatie.


Details

Author(s) Rekenkamer Rotterdam
Language Dutch
Year of publication Sep, 2019
Publisher Rekenkamer Rotterdam, Rotterdam
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of