Toegang tot leven lang leren versnelt economische groei

Onderzoek onder diverse sociale groepen naar de toegang tot ‘een leven lang leren’ toont aan dat in het bijzonder laagopgeleiden het risico lopen uitgesloten te worden van leven lang leren. Wat betekent dit voor de economische groei? Vanuit het economisch belang van onderwijs kan men argumenteren dat ongelijke toegang tot onderwijs een negatieve impact heeft op onze welvaart. Uit de theorie volgt dat ongelijkheden bij sociale groepen leiden tot onder andere een polarisatie van arbeidsvoorwaarden en productiewijzen.

  • In Europa zijn er aanzienlijke verschillen tussen regio’s en sociale klassen wat betreft de deelname aan een leven lang leren.
  • Deze ongelijkheden belemmeren de economische groei, met name in Europese regio’s met meer routinematige banen.
  • Ongelijke deelname aan een leven lang leren blijkt bepalender voor de groei te zijn dan het initiële einddiploma.

Details

Author(s) S.J. Cabus
Language Dutch
Year of publication Mar, 2019
Journal Economisch Statistische Berichten (ESB)
Volume, Number 2019, 4771
Page(s) 130-133
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of