Werkzekerheid na werkloosheid: een loopbaanperspectief

Werkzekerheid is het vinden én behouden van werk, ook na verlies van een baan. Voor veel voormalig werklozen is werk vinden echter geen garantie voor het behoud van werk. Uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS zijn alle personen geselecteerd die vanuit een stabiele arbeidsmarktpositie tussen 2007 en 2009 de WW instroomden en binnen één jaar een nieuwe baan vonden. Een sequentieanalyse van de veranderingen in hun arbeidsmarktpositie in de vijf jaar na werkhervatting resulteerde in drie typen loopbaanvervolgen die duidelijk verschillen in werkzekerheid. Twee groepen zijn bijna continu werkzaam: 42% hoofdzakelijk in standaardbanen (vast contract voor meer dan 20 uur per week) en 15% hoofdzakelijk in niet-standaardbanen. De overige 43% heeft een zeer instabiel vervolg van de loopbaan waarbij kortdurende niet-standaardbanen worden afgewisseld met nieuwe perioden van werkloosheid. Multinomiale logistische regressieanalyse laat zien dat laagopgeleiden, voormalig werklozen met een migratie-achtergrond, ouderen en vrouwen een grotere kans hebben op zo'n instabiel loopbaanvervolg. Ook zit een deel van de voormalig werklozen vast in een patroon van niet-standaardbanen afgewisseld met werkloosheid: degenen met zo'n loopbaanontwikkeling waren vaak al eerder werkloos en hadden vooral tijdelijke banen op uitzend- of oproepbasis in hun eerdere loopbaan.


Details

Author(s) A. Weterings, M. Middeldorp, M. van den Berge
Language Dutch
Year of publication Dec, 2018
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 34, 4
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of