De werkerscoöperatie

Het Nederlandse arbeidsrecht sluit slecht aan op platformisering. Deze publicatie onderscheidt drie kernproblemen. Ten eerste het kwalificatieprobleem: platforms zijn doorgaans schuchter met het aanbieden van voorzieningen aan platformwerkers, omdat zij bang zijn dat de overeenkomst van opdracht wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. Het tweede probleem is het ontbreken van de mogelijkheid om collectieve afspraken te maken met platformwerkers. Tot slot hebben platformwerkers in beginsel geen recht op medezeggenschap, terwijl het zowel platform als platformwerkers zou baten indien platformwerkers kunnen meedenken over bepaalde beslissingen van de onderneming.


Details

Author(s) J.M. van Slooten, J. Holscher
Language Dutch
Year of publication Jan, 2019
Journal Ondernemingsrecht
Volume, Number 2019, 6
Page(s) 34-40
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of