Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, januari 2019

In deze notitie worden de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt uitgewerkt. Deze keer gaan we speciaal in op de positie van 50-plussers met een WW-uitkering. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde (vacatures, WW-uitkeringen, krapte op de arbeidsmarkt).

De kansen voor werkloze 50-plussers om aan het werk te komen zijn in 2018 verbeterd. Dit komt doordat bedrijven moeilijk aan personeel kunnen komen. Het tekort aan personeel is nog steeds groot en zal voorlopig aanhouden. Het tekort heeft zich bovendien over vrijwel het hele land uitgebreid. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie groeide tussen de derde kwartalen van 2017 en 2018 sneller dan het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Daarbij ging het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan.


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Jan, 2019
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of