Aanpak schijnconstructies en cao-naleving 2014 - 2018

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Sommige werkgevers proberen via schijnconstructies de kosten van arbeid te verlagen. Via vaak complexe en internationale constructies zoeken zij de randen van de wet op of gaan daar bewust overheen. De sociale partners en het Kabinet hebben daarom in april 2013 afgesproken de aanpak van schijnconstructies te intensiveren en het toezicht op de naleving van cao’s door sociale partners te ondersteunen. Dit verslag beschrijft de resultaten van het programma “Aanpak schijnconstructies en cao-naleving”.


Details

Author(s) Inspectie SZW
Language Dutch
Year of publication Jun, 2018
Publisher Inspectie SZW, Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of