Beroepsziekten in Cijfers 2018

Dit rapport is opgesteld door het Nederland Centrum voor Beroepsziekten van het Amsterdam UMC Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit rapport is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding binnen economische sectoren en beroepen in Nederland in 2017. Het rapport biedt informatie over beroepsziekten voor beleid en praktijk. Waar mogelijk worden sociaal demografische kenmerken en trends van de verspreiding van beroepsziekten weergegeven. Naast statistische gegevens worden wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen over de verschillende orgaansystemen van beroepsziekten beschreven. In 2017 zijn 4.619 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Werknemers in beroepen met een lagere sociaal economische positie (SEP) hebben bijna drie keer zo vaak een beroepsziekte. De economische sectoren met het hoogste aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers zijn industrie, vervoer en opslag, overheid, onderwijs en bouwnijverheid.


Details

Author(s) H. van der Molen, P. Kuijer, G. de Groene, J. Bakker, B. Sorgdrager, A. Lenderink, J. Maas, T. Brand
Language Dutch
Year of publication Oct, 2018
Publisher Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Amsterdam
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of