Effectiviteit van de Brug-WW en scholingvouchers – Tussenrapportage 2018

Met de inzet van zowel de Scholingsvoucher als de Brug-WW wil het ministerie van SZW mismatch zoveel mogelijk beperken en langdurige werkloosheid voorkomen. Beide regelingen doen dit door het volgen van scholing onder verschillende doelgroepen te stimuleren. Panteia voerde een tussentijdse evaluatie uit naar de resultaten en doeltreffendheid van beide regelingen.

  • De tijdelijke regeling Scholingsvoucher bood werkzoekenden met of zonder baan (incl. zzp-ers) de mogelijkheid om de directe kosten voor scholing naar een kansberoep te vergoeden. Met 20.546 deelnemers is het bereik van de scholingsvoucher hoger dan vooraf was verwacht.
  • De tijdelijke regeling Brug-WW houdt in dat de werknemer, die bij een nieuwe werkgever om- of bijscholing nodig heeft om zijn/haar nieuwe functie goed te kunnen uitoefenen, een WW-uitkering ontvangt over de uren waarin hij/zij scholing volgt. Met slechts 80 deelnemers ligt het gebruik van de Brug-WW veel lager dan vooraf was verwacht.

Details

Author(s) Panteia
Language Dutch
Year of publication May, 2018
Publisher Panteia, Zoetermeer
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of