De participatiemythe; een drieluik over dubieuze beleidsassumpties

Deze publicatie over de participatiesamenleving richt zich niet op een weging van de beleidsresultaten, en biedt dus geen empirische analyse van beleidsuitvoering en/of effecten daarvan. De vraag betreft de kwaliteit van de onderliggende beleidstheorie. Kan het wel werken? Of is het vooral wishfull thinking? Het draait daarbij om de misvatting dat veerkracht opbloeit waar instituties het laten afweten. Beleid kan een uitnodiging zijn aan de samenleving om te experimenteren en gaandeweg te ontdekken wat kan, wat mag en wat werkt. De huidige participatiepolitiek behelst echter een operatie van onvoorstelbare omvang die de zekerheden en aanspraken van talloze burgers op het spel zet en daarmee juist sneeft in haar beleidsdoel.

Economische globalisering heeft de bestaansonzekerheid doen oplaaien, en dit keer niet alleen bij lager opgeleiden. Steeds meer banen zijn niet meer voor het leven, evenmin als onze relaties. We leven in minder hechte sociale verbanden, met zorgverlegenheid als gevolg. Daarbij komen nieuwe onzekerheden over toenemende sociaal-culturele diversiteit en de samenlevingsvragen die daarmee samenhangen. Tegen deze achtergrond is de afbouw van statelijke zorgarrangementen eerder een factor die de onzekerheid van burgers verder voedt dan een aanjager van maatschappelijke veerkracht.


Details

Author(s) W. Trommel
Language Dutch
Year of publication 2018
Journal Beleid en Maatschappij
Volume, Number 45, 2
Page(s) 126-137
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of