Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland

In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. Daarmee leveren deze arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland. Het onderzoek laat zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen.


Details

Author(s) ABU, SEO Economisch Onderzoek
Language Dutch
Year of publication Jun, 2018
Publisher Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Lijnden
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of