Monitor Brede Welvaart 2018

In de Monitor Brede Welvaart 2018 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Zowel arbeid als vrije tijd dragen in belangrijke mate bij aan de brede welvaart van individuen in het hier en nu. Werk is belangrijk voor mensen voor het genereren van inkomen, deelname aan de samenleving, en hun eigenwaarde. Als mensen niet (meer) kunnen werken terwijl ze dat wel willen, heeft dit vaak negatieve effecten op hun brede welvaart later. Voor veel mensen is het van belang of ze aan werk kunnen komen, niet te lang werkloos blijven, wat voor werkrelatie ze hebben (vast, flexibel of zzp), en kunnen werken zonder te veel stress of onzekerheid. Daarnaast geeft vrije tijd ook zin aan het leven van veel mensen.

In 2017 was 35 procent van de werkzame beroepsbevolking zzp’er of flexwerker, terwijl dat in 2003 nog 22 procent was. Internationaal gezien is het aandeel flexwerkers en zzp’ers erg hoog. Binnen de EU staat Nederland laag met een 24e plaats bij flexibele arbeidsrelaties en een 22e bij zzp’ers in 2016. Bij deze indicatoren leeft de vraag of er een positief of negatief effect op brede welvaart is. Sommigen kiezen bewust voor zelfstandigheid of flexibiliteit vanwege de vrijheid. Een deel van de zzp’ers werkt naast een vaste baan, waardoor zij mogelijk relatief weinig onzekerheid ervaren. Daartegenover zijn er ook flexwerkers en zzp’ers voor wie de bestaanszekerheid kleiner is dan voor vaste werknemers. Flexibele arbeid kan trouwens ook concurrentie betekenen voor vaste werknemers, en daarmee hun baanzekerheid verminderen.


Details

Author(s) CBS
Language Dutch
Year of publication May, 2018
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of