Arbeidsmarktprognose 2018-2019

Deze publicatie beschrijft de verwachtingen van UWV over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2018 en 2019. De publicatie bevat prognoses van de vraag en arbeidsaanbod. Ook de discrepantie tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals die tot uiting komt in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen, komt aan bod. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In twee jaar tijd komen er 318 duizend banen bij en jaarlijks ontstaan meer dan 1 miljoen vacatures.
  • In 2019 zijn er 10,5 miljoen banen.
  • Er is nog steeds banengroei in de uitzendsector.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt in twee jaar tijd met duizend naar 254 duizend eind 2018.

In vrijwel alle sectoren groeit naar verwachting het aantal banen in 2018 en 2019. De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling groeit met 75.000 banen. In de sector zorg en welzijn, met 1,6 miljoen banen de grootste sector, komen er 52.000 banen bij. Toenemende vergrijzing en de bestedingsimpuls van het kabinet zorgen hier voor een positief effect op de werkgelegenheid. Er is vooral vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden. Andere sectoren met een sterke werkgelegenheidsgroei zijn de bouw (+35.000 banen), horeca (+33.000 banen) en informatie en communicatie (+31.000 banen).


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Jun, 2018
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of