Tijdelijk werk geven

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract steeg de afgelopen 15 jaar flink. Daarvoor zijn verschillende verklaringen geopperd. Deze verkennende studie behandelt twee daarvan: de ongunstige economie in de jaren hiervoor en de gegroeide werkgeverslasten bij langdurende ziekte. In hoeverre hangen eigen ervaringen van werkgevers samen met het gebruik van tijdelijke contracten?


Details

Author(s) E. Josten, J.D. Vlasblom
Language Dutch
Year of publication May, 2018
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of