Uber: online dienst of vervoersbedrijf? Europese grenzen aan regulering van online platforms

In arrest Asociación Professional Elite Taxi/Uber Systems Spain geeft het Hof van Justitie antwoord op de vraag of Uber moet worden gekwalificeerd als online dienst of vervoersbedrijf. Hiermee is ook duidelijk aan welke Europese regels nationale regulering van het online Uberplatform is onderworpen. In deze bijdrage wordt het arrest geanalyseerd en wordt bezien welke gevolgen het arrest heeft voor Nederland. Welke betekenis heeft het arrest voor de regulering van andere online platforms?


Details

Author(s) M.R. Botman
Language Dutch
Year of publication Feb, 2018
Journal Nederlands tijdschrift voor Europees recht
Volume, Number 2018, 1-2
Page(s) 14
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of