De flexibele arbeidsmarkt - grenzen aan flex?

In alle sectoren wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele arbeidskrachten. Werkgevers hebben voorkeur voor flexibel werk, ook als de aard van het werk daar niet om vraagt. De meeste werkenden hebben liever een vast contract; daarnaast is er een groep die bewust kiest voor een bestaan als zelfstandige. Op beroepsniveau zijn er grote verschillen: verpleegkundigen, ingenieurs en IT-specialisten hebben meestal een vast contract. Wij verwachten echter geen grote ommekeer van de huidige trend naar meer flexibele contractvormen.


Details

Author(s) L. Treur, L. van de Hei
Language Dutch
Year of publication Feb, 2018
Publisher Rabobank, Utrecht
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of