Kansen van technologie voor arbeidsparticipatie

Welke kansen kan technologie bieden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking? Nieuwe technologische voorzieningen als een sociale robotassistent, spraakgestuurde apparatuur en gepersonaliseerde producten hebben potentie om het bereik van doelgroepen te vergroten tegen vergelijkbare of hogere kosten dan bij gebruik van bestaande voorzieningen.Samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders zijn 4 scenario’s ontwikkeld. De scenario’s laten zien hoe de toepassing van serious gaming, augmented reality, een activiteitentracker en omgevingssensoren deze werknemers bij hun werk kan ondersteunen.De eindgebruiker in de arbeidscontext is vaak niet of nauwelijks in beeld bij de technologieontwikkelaars.


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Jan, 2018
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of