Drivers & barriers van ZZP / IP-dienstverlening vanuit opdrachtgevers

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet onverminderd door. Voor bedrijven is flexibiliteit een absolute noodzaak om te kunnen overleven. ABU-leden bieden naast uitzenden in toenemende mate andere vormen van dienstverlening aan.

ABU wil graag de behoeften (van de bovenkant) van de markt in kaart brengen vanuit het perspectief van de opdrachtgever die een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) en/of een Interim Professional (IP) via een arbeidsmarktbemiddelaar inzet. Het gaat hierbij om het inhuren van een tijdelijke arbeidskracht met een HBO+ werk- en denkniveau én specialistische capaciteiten of -kennis, of specifieke ervaring.

Het onderzoek gaat vooral in op deze vragen:
  • Welke drijfveren & barrières hebben opdrachtgevers ten aanzien van het inschakelen van een intermediair
  • Wat zijn de huidige (positieve en negatieve) ervaringen met intermediairs?
  • Hoe kunnen intermediairs hun dienstverlening op dit gebied in de toekomst verbeteren?

Details

Author(s) ABU
Language Dutch
Year of publication Mar, 2018
Publisher Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Lijnden
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of