Kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk - stand van zaken derde kwartaal 2017

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de regionale rapportages banenafspraak en beschut werk. Deze rapportage geeft de stand van zaken weer van eind derde kwartaal 2017.

Deze kwartaalrapportage is niet geschikt als officiƫle meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat
op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontracten of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Jan, 2018
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of