Nederlandse wet- en regelgeving rondom zzp'ers in internationaal perspectief

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen veel zzp'ers en heeft de laatste jaren hierin ook een sterke groei doorgemaakt. Het is waarschijnlijk dat Nederlandse wet- en regelgeving hierbij een rol speelt, al is dit empirisch lastig vast te stellen. In de ontwikkeling van het aandeel zzp'ers speelt zowel de keuze om zzp'er (i.p.v. werknemer) te worden (aanbodkant) als de keuze van werkgevers om zzp'ers (i.p.v. werknemers) in te huren (vraagkant) een rol. Deze keuzes kunnen worden beïnvloed door de wet- en regelgeving in een land. Dit artikel beoogt op basis van literatuur een overzicht te geven van de kosten en baten van zzp-schap en de institutionele factoren die de afweging van deze kosten en baten kunnen beïnvloeden. Nederland wordt hierbij afgezet tegen vier andere landen, namelijk België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Dit laat zien dat de Nederlandse wetgeving het op een aantal punten voor werkgevers gunstig lijkt te maken om zzp'ers in te huren in plaats van werknemers. Nederland heeft ook een aantal gerichte regelingen die het voor mensen aantrekkelijk maakt als zzp'er aan de slag te gaan.


Details

Author(s) L. Kösters
Language Dutch
Year of publication Nov, 2017
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 33, 3
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of