De sociale zekerheid en de niet-standaard arbeidsrelaties: ontwikkelingen in Europa en Nederland

De toename van het aantal zzp’ers en flexcontractanten leidt tot vragen en problemen rondom hun socialezekerheidsbescherming. Aansluiting bij het huidige werknemers- of zelfstandigenstelsel is niet mogelijk en vaak ook niet gewenst. Bij het zoeken naar een gepaste socialezekerheidsbescherming voor deze groeiende groep niet-standaard werkenden past een grondige analyse van de interne en externe uitdagingen van de standaard arbeidsrelatie. Pas daarna kunnen we reflecteren op een herijking van de huidige socialezekerheidsstelsels. De aanknopingspunten hiervoor liggen zowel in Europa als in Nederland.


Details

Author(s) S. Montebovi, A. Barrio, P. Schoukens
Language Dutch
Year of publication Oct, 2017
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 84, 10
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of