Contractflexibiliteit in de publieke sector: een literatuurstudie

De zekerheid van een ‘baan voor het leven’ in de publieke sector lijkt aan erosie onderhevig. Ook in de publieke sector hebben organisaties meer aandacht gekregen voor de flexibilisering van werk. In dit artikel wordt stilgestaan bij de effecten van contractflexibiliteit voor de arbeidstevredenheid, duurzame inzetbaarheid en het innovatievermogen van publieke organisaties. Onderzoek hiernaar is echter bijzonder schaars. Toch wordt een eerste aanzet gegeven om de relaties inzichtelijk te krijgen. Er wordt beargumenteerd dat de inzet van contractflexibiliteit in de publieke sector naar verwachting andere gevolgen heeft dan in de private sector. Nieuw onderzoek is van groot belang, zeker gezien de toegenomen aandacht voor een flexibele inzet van personeel binnen de publieke sector.


Details

Author(s) F. Dekker
Language Dutch
Year of publication Nov, 2017
Journal Gedrag & Organisatie
Volume, Number 30, 4
Page(s) 244-262
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of