Inkomen, verdeling en armoede: over groei, stabiliteit en de kloof tussen werkenden en uitkeringstrekkers

Inkomen en welvaart zijn in Vlaanderen in de periode van 1985 tot 2006 sterk toegenomen tot een historisch en comparatief zeer hoog niveau. Tevens zijn de ongelijkheid en de relatieve armoede licht gestegen. Alle indicatoren – inkomen, bestedingen, deprivatie, subjectieve inkomensbeleving – wijzen op een vrij breed gedeelde stijging van de economische welvaart. Echter, een relatief kleine groep van gezinnen zijn aangewezen op sociale uitkeringen en hebben een hoog risico op armoede.

Details

Author(s) Karel Van den Bosch, Pieter Vandenbroucke, Bea Cantillon, Jozef Pacolet
Language Dutch
Year of publication May, 2009
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of