Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden

Het gaat goed met Nederland en de Nederlanders. Al jaren horen we bij de gelukkigste landen ter wereld. Waarom zijn we dan toch zo somber en onzeker? Over ons werk, over onderwijs dat geen garanties meer geeft, over het verlies van onze cultuur? Wat is er precies aan de hand? En belangrijker: zijn er ook remedies? Ofwel, zien we ook nieuwe zekerheden in deze onzekere tijden?

In dit jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken leggen 17 auteurs de onzekerheid bloot en zoeken zij naar nieuwe zekerheden. Wat kan er beter en anders dan de aloude verzorgingsstaat? Kunnen onderwijs en arbeidsmarkt meer houvast bieden? Zien we nieuwe vormen van solidariteit?

Met bijdragen van: Paul de Beer, Sanne van der Gaag, Sjaak Braster, Peter Achterberg, Bram Peper, Jos Verhoeven, Ellen van Wijk, Jessie Koen, Louise Elffers, Anja Vink, Ank Michels, Emiel Rijshouwer, Frank Vandenbroucke en Hendrik Noten.


Details

Author(s) F. Dekker, M. Ham, J. van der Meer (Red.)
Language Dutch
Year of publication Nov, 2019
Publisher Movisie, Utrecht
Website / Document Visit

Publications ajoutées récemment

Chercher des publications

et

ou