Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Heeft de opkomst van de zelfstandige de groei van de productiviteit gedrukt? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit artikel niet gekeken naar de productiviteit van zelfstandigen zelf, maar naar die van de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat hoewel zelfstandigen gemiddeld minder productief zijn, zij op macro-niveau toch de productiviteit zouden kunnen stimuleren. Voor flexwerknemers wordt dezelfde samenhang onderzocht.

Er is een significant negatief verband tussen het aandeel gewerkte uren door zelfstandigen en de productiviteitsgroei per bedrijfstak: hoe groter het aandeel zelfstandigen in een bedrijfstak, hoe lager de productiviteitsgroei.


Details

Author(s) H. de Bondt
Language Dutch
Year of publication Dec, 2019
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o