Buiten de bijstand; Onderzoek naar mensen die afzien van een WWB-uitkering of deze niet krijgen toegekend

Niet iedereen die zich aanmeldt voor een bijstandsuitkering, zet de aanvraag door. Velen zien af van een uitkering, als men direct voor een work first traject wordt ingezet. Ook het vinden van werk of het starten van een opleiding kan een reden zijn om de aanvraag stop te zetten. Daarnaast heeft de aanvrager soms geen recht op bijstand door inkomen van partner of vermogen. De Inspectie Werk en Inkomen heeft onderzoek gedaan naar het vroegtijdig afhaken bij de aanvraag van een WWB-uitkering. Het onderzoek is uitgevoerd bij zeven grote gemeenten en was gericht op de groep die afziet van een uitkering, en op de mensen van wie de aanvraag op een uitkering niet is toegekend. Gekeken is hoe mensen die afzien van een WWB-uitkering, aan een bestaansminimum komen en of zij maatschappelijke activiteiten ontplooien. Daarnaast is onderzocht op basis van welke argumenten gemeenten tot afwijzing van een WWB-aanvraag komen en of dit op goede gronden gebeurt

Details

Author(s) Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
Language Dutch
Year of publication May, 2009
Download Click here

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o