WABlief?

Ruim vier jaar geleden trad de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. De wet, die Boek 7 Titel 10 BW drastisch veranderde, had als voornaamste doel flex en vast dichter bij elkaar te brengen, hetgeen in de memorie van toelichting (MvT) werd uitgebeeld met het memorabele figuur waarin poppetjes op en van gebouwen heen en weer sprongen en vielen. Het gesloten stelsel van het ontslagrecht werd ingevoerd. Met deze systematiek volgden nog enkele veranderingen, diverse vergoedingen deden hun intrede en hoger beroep instellen tegen sommige van deze vergoedingen en tegen ontbindingszaken werd mogelijk.

De WAB brengt meer wijzigingen met zich dan alleen op het gebied van het ontslagrecht. Ook bepaalde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd per 1 januari 2020. Door de onmiddellijke inwerkingtreding per deze datum zijn de gevolgen op dat moment aanzienlijk en direct merkbaar. Voor slechts enkele regelingen is overgangsrecht bepaald, met als gevolg dat keuzes die nu worden gemaakt van invloed zijn op de rechtspositie over een paar maanden. De algemene wijzigingen zijn al vaker beschreven, maar in dit artikel gaan de auteurs in op mogelijk knelpunten en onduidelijkheden in de wet zoals deze nu voorligt. Aandacht wordt besteed aan het ontslag-/vergoedingenrecht en aan de positie van de werknemer met een tijdelijke en/of oproep- of payrollovereenkomst.


Details

Author(s) M. Beukhof, J. Marijnissen, R. Rietveld, V. Scuric
Language Dutch
Year of publication Dec, 2019
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2019, 4
Page(s) 120-133
Website / Document Visit

Neuste zugefügte Publikationen

Suche Publikationen

und

oder